Make your own free website on Tripod.com

S
E
R
A
T
A

S
E
R
A
T
A
S
E
R
A
T
A

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN
i. PMR 1996

Bil

Matapelajaran Jum. Calon

A(%)

B(%)

C(%)

D(%)

E(%)

%LULUS

1 Bahasa Melayu

155

83.2

16.8

0.0

0.0

0.0

100

2 Bahasa Inggeris

155

35.5

44.5

14.2

5.8

0.0

100

3 Matematik

155

47.7

32.3

17.4

2.6

0.0

100

4 Sains

155

34.6

29.7

27.1

11.6

0.0

100

5 Sejarah

155

45.8

36.1

15.5

2.6

0.0

100

6 Geografi

155

37.4

43.2

16.8

2.6

0.0

100

7 Kemahiran Hidup

155

36.8

39.4

21.9

1.9

0.0

100

8 Pendidikan Islam

155

36.8

56.1

7.1

0.0

0.0

100

9 B. Arab Komunikasi

155

29.7

34.2

16.1

0.0

5.2

94.8


 ii. SPM 1996

AGREGAT BILANGAN PELAJAR PERATUS(%)
6-12

16

13.9

13-19

43

37.4

20-26

38

33

27-33

14

12.2

34-40

4

3.5

41-47

0

0

48-54

0

0

JUMLAH

115